RODO

Informujemy iż Administratorem Danych Osobowych MASADA Karol Przybyła z siedzibą w Warszawie ul. Internetowa 50/40 03-290 Warszawa, reprezentowana każdorazowo przez Karola Przybyłę. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane dla celów prowadzenia ewidencji uczestników, rozliczania obecności na zajęciach oraz rozliczenia należności finansowych. Po wyrażeniu przez Pana/Panią stosownej zgody mogą zostać również przetwarzane dla celów marketingowych. Dane Osobowe nie są przekazywane innym podmiotom oraz osobom trzecim, z wyłączeniem osób upoważnionych do ich przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz rozliczenia księgowego. Ma Pani/Pan prawo do ;1. zmiany dostępu do danych osobowych 2. cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, z tym skutkiem , że w momencie cofnięcia zgody nie będzie możliwości świadczenia usług 3. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 4. sprostowania danych osobowych 5. ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 6. sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) z dnia 25.05.2018


Najnowsze
Szukaj tagów
Nie ma jeszcze tagów.